• Abetong, Kvicksund
  • Abetong, Kvicksund
  • Abetong, Kvicksund
  • Finja, Vara
  • Finja, Vara
  • Finja, Vara
  • Konstruktion av Jan Eriksson
  • Styrskåp, Bösarps torrbruksanläggning
  • Martin med byggnationer
  • Siloskåp, nio silon
  • Siloskåp, nio silon